Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

Dekopasaj Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve 6502 Sayılı Tüketicini Korunması Hakkında Kanun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bunlarla ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; aşağıda yer alan amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için siz kullanıcılarımıza ait kişisel verileri, yine anılan yasalara uygun surette işlemekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurtiçinde veya yurtdışında bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

A.     Satıcı-Kullanıcı Verileri ("Satıcı Verileri")

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v  Görsel Kayıt

(Fotoğraf)

v  Kullanıcı sözleşmesinin kurulması

v  Kullanıcı hesabı ve profilinin oluşturulması

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Açık Rıza

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v  İletişim Bilgisi

(E-posta, telefon numarası)

v  Bilgisi

(Mesaj içeriği)

v  Kullanıcı sözleşmesinin kurulması

v  Kullanıcı hesabı ve profilinin oluşturulması

v  Müşteri destek hattı hizmetinin verilmesi

v  İşlem bilgilendirmelerinin gönderimi

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Açık Rıza

v  Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  İletişim Bilgisi

(Telefon numarası)

 

v  Görsel ve İşitsel Bilgi

(Ses kaydı)

v  Çağrı merkezine gelen çağrıların yanıtlanması

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  İş ortağı çağrı merkezi – Gelen çağrıların yanıtlanması

 

v  İletişim Bilgisi

(E-posta adresi, telefon numarası)

 

v   Müşteri İşlem Bilgisi

(E-posta içeriği)

v  E-posta yazışmalarının kayıt altına alınması

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

 

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

 

v  İletişim Bilgisi

(E-posta adresi, telefon numarası)

v  Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

 

v  Müşteri memnuniyet anketlerinin yapılması

 

v  Açık Rıza

v  İş Ortağı – Dijital pazarlama hizmeti alınması (Yurtdışı)

 

 

v  İletişim Bilgisi

(E-posta adresi)

 

v  Müşteri İşlem Bilgisi

(İnternet sitesinde ziyaret edilen sayfa bilgisi)

 

 

v  Tanıtım ve pazarlama amaçlı e-posta gönderilmesi

v  Açık Rıza

v  İş Ortağı – E-posta gönderim hizmeti alınması

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

 

v  İletişim Bilgisi

(E-posta adresi, telefon numarası, adres)

 

v  Finansal Bilgi

(IBAN bilgisi, banka bilgisi)

 

 

v  Kurumsal müşterilere profil oluşturulması

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

 

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

 

v  İletişim Bilgisi

(Telefon numarası, adres)

 

v  Kurumsal müşteri kayıt dosyalarının oluşturulması

v  Kurumsal müşteriler ile iletişime geçilmesi

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

 

v  İletişim Bilgisi

(E-posta adresi, telefon numarası, adres)

 

v  Görsel ve İşitsel Bilgiler

(Dükkan resimleri)

 

 

v  Kurumsal müşteriler için ilan oluşturulması

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Açık Rıza

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  İş ortağı fotoğrafçı – İlana koymak üzere ürün fotoğraflarının çekimi

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

 

v  İletişim Bilgisi

(Adres, Telefon)

 

v  İşlem Güvenliği Bilgisi

(imza)

 

v  Nakliye süreçlerinin organize edilmesi

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Açık Rıza

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

v  Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

v  İş ortağı nakliye firması – Ürünlerin satıcıdan teslim alınması

v  İş ortağı tedarikçi – Saha ekip yönetim uygulaması (Yurtdışı)

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  İletişim Bilgisi

(Telefon)

v  Nakliyenin satıcı tarafından gerçekleştirildiği süreçlerin organize edilmesi

 

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Alıcı – Satıcı ile alıcının nakliye için irtibat kurması

v  Kimlik Bilgisi

(TCK No, Ad-Soyad)

 

v  İletişim Bilgisi

(Adres, Telefon, E-posta)

 

v  Üyelik Bilgileri

(Üye numarası)

v  Ödeme işlemenin gerçekleştirilmesi

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

v  İş ortağı ödeme kuruluşu – Ödeme hizmetinin alınması

v  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Kanundan doğan bildirim yükümlülüğü

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

 

v  Finansal Bilgi

(IBAN bilgisi, banka bilgisi)

 

v  Ürün bedelinin aktarımı

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Açık Rıza

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  İş ortağı banka – Ödemelerin gerçekleştirilmesi

v  Kimlik Bilgisi

(TCK No, Ad-Soyad)

 

v  İletişim Bilgisi

(Adres)

 

v  Müşteri İşlem Bilgisi 

(Ürün bilgisi)

v  Fatura düzenlenmesi

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Açık Rıza

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  İş ortağı entegratör – Faturaların düzenlenmesi

v  Mali Müşavir – Mali danışmanlık hizmeti alınması

v  İletişim Bilgisi

(E-posta adresi, telefon numarası, adres)

 

v  Müşteri İşlem Bilgisi

(Ürün bilgisi)

 

 

v  Müşteri işlemlerinin kayıt altına alınması

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

 

B.      Alıcı-Kullanıcı Kişisel Veriler ("Alıcı Verileri")

Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v  Görsel Kayıt

(Fotoğraf)

v  Kullanıcı sözleşmesinin kurulması

v  Kullanıcı hesabı ve profilinin oluşturulması

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Açık Rıza

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v  İletişim Bilgisi

(E-posta, telefon numarası)

v  Bilgisi

(Mesaj içeriği

v  Kullanıcı sözleşmesinin kurulması

v  Kullanıcı hesabı ve profilinin oluşturulması

v  Müşteri destek hattı hizmetinin verilmesi

v  İşlem bilgilendirmelerinin gönderimi

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Açık Rıza

v  Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  İletişim Bilgisi

(telefon numarası)

 

v  Görsel ve İşitsel Bilgi

(Ses kaydı)

v  Çağrı merkezine gelen çağrıların yanıtlanması

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  İş ortağı çağrı merkezi – Gelen çağrıların yanıtlanması

v  İletişim Bilgisi

(E-posta adresi, telefon numarası)

 

v   Müşteri İşlem Bilgisi

(E-posta içeriği)

v  E-posta yazışmalarının kayıt altına alınması

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

 

v  İletişim Bilgisi

(E-posta adresi, telefon numarası)

v  Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

 

v  Müşteri memnuniyet anketlerinin yapılması

v  Açık Rıza

v  İş Ortağı – Dijital pazarlama hizmeti alınması (Yurtdışı)

 

v  İletişim Bilgisi

(E-posta adresi)

 

v  Müşteri İşlem Bilgisi

(İnternet sitesinde ziyaret edilen sayfa bilgisi)

v  Tanıtım ve pazarlama amaçlı e-posta gönderilmesi

v  Açık Rıza

v  İş Ortağı – E-posta gönderim hizmeti alınması (Yurtdışı)

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v  İletişim Bilgisi

(Adres, telefon numarası)

 

v  İşlem Güvenliği Bilgisi

(İmza)

v  Nakliye süreçlerinin organize edilmesi

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Açık Rıza

v  Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  İş ortağı tedarikçi – Saha ekip yönetim uygulaması (Yurtdışı)

v  İş ortağı kargo firması – Kargo gönderim hizmeti alınması

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v  İletişim Bilgisi

(Adres, telefon numarası)

v  Nakliyenin satıcı tarafından gerçekleştirildiği süreçlerin organize edilmesi

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Açık Rıza

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  İş ortağı kargo firması – Kargo gönderim hizmeti alınması

v  Satıcı – Alıcı ile iletişime geçilmesi

v  Kimlik Bilgisi

(TCK No, Ad-Soyad)

 

v  İletişim Bilgisi

(Adres, Telefon, E-posta, IP adresi)

 

v  Üyelik Bilgileri

(Üye numarası)

v  Ödeme işlemenin gerçekleştirilmesi

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Açık Rıza

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Kanundan doğan bildirim yükümlülüğü

v  Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

v  Finansal Bilgi

(IBAN bilgisi, banka bilgisi)

 

v  Sipariş iptalinin gerçekleştirilmesi

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

v  İletişim Bilgisi

(E-posta adresi, telefon numarası, adres)

v  Müşteri İşlem Bilgisi

(Ürün bilgisi)

 

v  Müşteri işlemlerinin kayıt altına alınması

 

v  Sözleşmenin kurulması ve ifası,

v  Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

v  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü

v  Danışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

v  İş Ortağı- Verilerin bulut sunucuda yedeklenmesi (Yurtdışı)

 Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun'da belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak belirttiğiniz ıslak imzalı bir dilekçe veya ******* [ÖB1] adresinde yer alan form ile formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ulaştırabilirsiniz. Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.


 [ÖB1]Başvuru formunu burdan indirebilirsiniz.

Anasayfa
Menü
HEMEN SAT
Bildirimler
Sepetim 0